Izabela Drożdż

Izabela Drożdż. Associate.

Aplikanta radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (2016) oraz Wydziału Filozoficznego (2016). Napisała pracę magisterską pt. „Uzasadnienie dyrektyw i instytucji sądowego wymiaru kary w polskim prawie karnym a teoria odwetu moralnego I. Kanta”.

W trakcie studiów pełniła funkcję Przewodniczącego Koła Naukowego Logiki Prawniczej TBSP UJ oraz Asystenta ds. Działalności Naukowej ELSA Kraków. Obecnie jest doktorantką w Katedrze Teorii Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Dotychczasowe doświadczenie zdobywała w kancelariach krakowskich.

Specjalizuje się w procedurze i prawie cywilnym. W kręgu jej zainteresowań znajduje się również prawo podatkowe oraz prawo własności intelektualnej.

Posługuje się biegle językiem angielskim oraz zna podstawy języka francuskiego.