Joanna Zofia Michalska

Joanna Zofia Michalska. Associate.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Podczas studiów aktywnie uczestniczyła w naukowym życiu studenckim, była członkiem m.in koła naukowego prawa spółek oraz koła naukowego własności intelektualnej. Jej praca magisterska pod tytułem „Koncepcja firmy na tle polskiej regulacji prawnej” zdobyła wyróżnienie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego podczas XIV edycji konkursu na prace naukowe organizowanego przez Urząd Patentowy RP.

Od stycznia 2017 r. wpisana na listę aplikantów adwokackich przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe zaczęła zdobywać jeszcze podczas studiów, pracując w kancelariach prawnych obsługujących duże podmioty gospodarcze. Świadczy pomoc prawną z zakresu prawa cywilnego i prawa spółek. Uczestniczyła w transakcjach typu "share deal" oraz "asset deal", badaniach prawnych (due dilligence) w zakresie prawa korporacyjnego, zajmowała się również bieżącą obsługą spółek handlowych.

Posługuje się biegle językiem angielskim.