Maja Gołyga

Maja Gołyga. Assistant.

Studentka IV roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Doświadczenie prawnicze zdobywała w jednej z warszawskich kancelarii adwokackich, a także poprzez działalność w organizacji studenckiej oraz organizacji non-profit. Laureatka stypendium rektora dla najlepszych studentów Uniwersytetu Warszawskiego.

Interesuje się prawem cywilnym oraz regulacją prawną rynku nieruchomości.

Biegle posługuje się językiem angielskim, a także językiem niemieckim w stopniu podstawowym.