Maria Bysiewicz

Maria Bysiewicz. Adwokat. Partner.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Adwokat wpisany na listę Izby Adwokackiej w Warszawie.

Maria Bysiewicz posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa w transakcjach M&A oraz w procesach inwestycyjnych dla klientów z różnych branż.

Doradzała między innymi w transakcji nabycia większościowego pakietu akcji jednego z czołowych polskich towarzystw ubezpieczeniowych, przejęcia zarządzania otwartym funduszem emerytalnym, zbycia grupy spółek z branży motoryzacyjnej, a także procesach inwestycyjnych jednej z największych światowych firm z branży spożywczej, jak również licznych transakcjach sprzedaży i przekształceń przedsiębiorstw.

Maria Bysiewicz ma również szerokie doświadczenie w zakresie prowadzenia sporów i reprezentowania klientów, zarówno przed sądami cywilnymi, jak i administracyjnymi oraz organami władzy publicznej. W swojej praktyce koncentruje się na sporach z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego (w tym z zakresu ochrony dóbr osobistych), tym niemniej doradzała również klientom w procesach sądowych z zakresu prawa karnego gospodarczego (white collar). Reprezentowała banki w sporach związanych z transakcjami walutowymi, realizacji zabezpieczeń, jak również inne podmioty sporach wspólników dotyczących ustalania praw do udziałów/akcji w spółkach oraz innych sporach korporacyjnych. Doradzała także pozabankowym instytucjom finansowym w zakresie prawa ochrony konkurencji i konsumentów.