Norbert Karmowski

Norbert Karmowski. Associate.


Aplikant adwokacki. Członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Napisał pracę magisterską w Zakładzie Postępowania Cywilnego zatytułowaną „Dopuszczalność apelacji w procesie cywilnym”.


W obszarze jego zainteresowań znajduje się prawo cywilne, postępowanie cywilne oraz prawo spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki sporów korporacyjnych oraz transakcji  M&A. Doświadczenie zawodowe w trakcie studiów zdobywał w wiodącej kancelarii prawnej w Warszawie.


Posługuje się językiem angielskim. Zna również podstawy języka niemieckiego.