Prawo europejskie

Członkostwo Polski w Unii Europejskiej wymogło na przedsiębiorcach uwzględnianie prawa Wspólnot Europejskich w strategii rozwoju i ewentualnej ekspansji na rynki europejskie.

Prawnicy Kancelarii dysponują wiedzą i doświadczeniem, pozwalającym na poszukiwanie rozwiązań przydatnych przedsiębiorcom także w świetle acquis communautaire. Analizy prawne oraz opinie przygotowywane przez Kancelarię uwzględniają problematykę prawa wspólnot europejskich w szczególności w następującym zakresie:

  • opracowywanie strategii ochrony własności intelektualnej na terenie Państw Członkowskich Unii Europejskiej;
  • doradztwo prawne w zakresie mechanizmów prawnych dotyczących importu równoległego, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji odnoszących się do produktów leczniczych i wyborów medycznych;
  • transgraniczne fuzje i podziały spółek na terenie Unii Europejskiej;
  • przygotowywanie ofert oraz doradztwo w zakresie uczestnictwa w przetargach prowadzonych w krajach Unii Europejskiej.
Wróć

OSOBA KONTAKTOWA

dr hab. Rafał Sikorski LL.M.

rafal.sikorski@smmlegal.pl