Prawo nowych technologii

  • Doradztwo dla producentów, dystrybutorów oraz użytkowników oprogramowania przy sporządzaniu, negocjowaniu i zawieraniu umów licencyjnych na korzystanie z oprogramowania, umów o stworzenie oprogramowania, umów wdrożeniowych, umów serwisowych oraz umów depozytu kodów źródłowych.
  • Doradztwo dla producentów oraz użytkowników baz danych przy sporządzaniu, negocjowaniu i zawieraniu umów licencyjnych o korzystanie z baz danych, umów o przeniesienie praw do baz danych oraz w sporach związanych z ochroną baz danych.
  • Doradztwo dla podmiotów zajmujących się tzw. handlem elektronicznym - tj. sprzedażą towarów, udostępnianiem dóbr intelektualnych oraz świadczeniem usług za pośrednictwem Internetu oraz innych środków komunikacji na odległość.
  • Doradztwo dla odbiorców usług w Internecie. Opracowywanie umów o udostępnianiu serwerów (web-hosting i web-housing), o wykonanie i aktualizację stron www, o świadczenie usług w zakresie poczty elektronicznej, o wprowadzenie reklamy w Internecie.
Wróć

OSOBA KONTAKTOWA

dr hab. Rafał Sikorski LL.M.

rafal.sikorski@smmlegal.pl