Prawo procesowe i arbitraż gospodarczy

  • Reprezentacja w postępowaniach przed sądami powszechnymi.
  • Przygotowywanie skarg kasacyjnych i reprezentacja przed Sądem Najwyższym.
  • Reprezentacja w postępowaniach przed trybunałami arbitrażowymi.
  • Reprezentacja w postępowaniach przed sądami administracyjnymi.
  • Prowadzenie negocjacji ugodowych i mediacji.

Dzięki członkostwu w międzynarodowym stowarzyszeniu Geneva Group International możemy zapewnić profesjonalną obsługę procesów gospodarczych w każdym kraju i języku europejskim.

Wróć

OSOBA KONTAKTOWA

Przemysław Maciak

przemyslaw.maciak@smmlegal.pl