Rafał Zieliński

Rafał Zieliński. Radca prawny. Senior Associate.

Członek zespołu Praktyki Telekomunikacyjnej Kancelarii. Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym dla branży łączności, w szczególności w zakresie prowadzenia postępowań administracyjnych, sądowych i sądowo-administracyjnych.

W latach 2003-2007 pracował w Urzędzie Regulacji Telekomunikacji i Poczty/Urzędzie Komunikacji Elektronicznej, w latach 2007-2008 pracował w Departamencie Sprzedaży Hurtowej i Regulacji Polkomtel S.A., a następnie w latach 2008-2014 w Departamencie Prawnym Netia S.A.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2000) oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej (2002). Ukończył również 2 letni kurs dyplomowy w zakresie prawa angielskiego i prawa UE organizowany przez Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego na WPiA Uniwersytetu Warszawskiego oraz roczne studium prawa europejskiego organizowane przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej i École nationale d’administration.

Radca prawny  będący członkiem OIRP w Warszawie (od 2011 r.).

Rafał Zieliński pracuje w języku angielskim.