Sabina Carbol

Sabina Carbol. Associate.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zakończyła studia na kierunku prawo z wynikiem bardzo dobrym. Aplikantka radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Interesuje się prawem gospodarczym zarówno prywatnym, jak i publicznym, prawem rynku kapitałowego, a także prawem pracy. Doświadczenie zdobywała w kancelarii prawnej w Krakowie. W czasie studiów działała w Kole Naukowym Prawa Gospodarczego i Handlowego TBSP UJ. Stypendystka stypendium Rektora dla najlepszych studentów.

Zna języka angielski oraz podstawy języka niemieckiego.