Ubezpieczenia

Kancelaria posiada jeden z najbardziej kompetentnych i prawdopodobnie najlepszych  w Polsce zespołów specjalistów w zakresie prawa ubezpieczeń gospodarczych.

Pod kątem doświadczenia oraz ilości publikacji naukowych jesteśmy jednym z absolutnych liderów rynku doradztwa ubezpieczeniowego. Wśród członków naszego zespołu znajdują się zarówno ekspert Zespołu Problemowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw reformy regulacji umowy ubezpieczenia w Kodeksie cywilnym i współautor założeń reformy Kodeksu cywilnego w części dotyczącej umowy ubezpieczenia, jak i laureat I nagrody  IX edycji Konkursu na najlepsze prace doktorskie organizowanego przez Rzecznika Ubezpieczonych oraz nagrody  Izby Gospodarczej Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka w kategorii „Debiut ubezpieczeniowy”.

Nasi prawnicy zajmują się zagadnieniami związanymi z prawem ubezpieczeń gospodarczych również w ramach działalności naukowej prowadzonej na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu – wiodącym ośrodku myśli ubezpieczeniowej w Polsce. Członkowie Departamentu Prawa Ubezpieczeń Gospodarczych uczestniczą czynnie w najważniejszych konferencjach naukowych poświęconych problematyce ubezpieczeniowej, świadczą usługi eksperckie m.in. na rzecz Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Sejmu R.P., Biura Rzecznika Ubezpieczonych, Ministerstwa Finansów, czy Sprawiedliwości. 

Prawnicy Departamentu Prawa Ubezpieczeń Gospodarczych posiadają także wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej ubezpieczycieli, brokerów ubezpieczeniowych oraz innych podmiotów rynku ubezpieczeniowego.

Doświadczenia zespołu w zakresie konstruowania oraz audytu prawnego ogólnych warunków ubezpieczenia (w tym ubezpieczeń na życie) oraz usług eksperckich obejmują między innymi:

  • konstruowanie treści ogólnych warunków ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej członków zarządów spółek w sytuacji publicznej emisji akcji (IPO),
  • konstruowanie treści ogólnych warunków ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej członków zarządów spółek i innych osób zarządzających (D&O),
  • konstruowanie treści ogólnych warunków ubezpieczeń ochrony prawnej,
  • konstruowanie programów ubezpieczeniowych i ich obsługa na zlecenie banków,
  • konsultacje i opinie prawne dotyczące sposobu interpretowania treści umów ubezpieczeń oraz zakresu ochrony ubezpieczeniowej,
  • szkolenia i wykłady dotyczące poszczególnych zagadnień prawa ubezpieczeniowego i interpretacji ogólnych warunków ubezpieczeń na zlecenie Urzędu Komisji Nadzoru Ubezpieczeniowego, Rzecznika Ubezpieczonych, zakładów ubezpieczeń majątkowych, zakładów ubezpieczeń na życie, Polskiej Izby Ubezpieczeń oraz spółek brokerskich.
Wróć

OSOBA KONTAKTOWA

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

marcin.orlicki@smmlegal.pl