Zuzanna Piotrowska

Zuzanna Piotrowska. Associate.

Absolwentka prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Specjalizuje się w regulacjach sektora finansowego. Posiada doświadczenie w zakresie regulacji dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML IV), usług płatniczych (PSD II) oraz instrumentów finansowych (MIFID II). 

Doświadczenie zawodowe zdobywała już w trakcie studiów, pracując w kancelarii radców prawnych, zajmującej się prawem cywilnym oraz karnym. Pracowała również w kancelarii zajmującej się obsługą startupów oraz podmiotów e-commerce, a następnie w 2016r. rozpoczęła pracę w towarzystwie ubezpieczeniowym, gdzie zajmowała się analizą odpowiedzialności odszkodowawczej. Od 2017 r. pracowała w kancelarii radcowskiej w Warszawie, gdzie specjalizowała się w szeroko pojętym prawie finansowym.

Współautorka komentarza „RODO. Przewodnik ze wzorami” (Wolters Kluwer) oraz przewodnika do nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Wolters Kluwer, planowane wydanie październik 2018r.).

Posługuje się językiem angielskim.