7. Przegląd orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej związanego z funkcjonowaniem systemu ochrony zdrowia (rok 2016) (wspólnie z A. Wilińską-Zelek)

[w:] Medyczna Wokanda, nr 8/2016, s. 303-320

Limitations raise questions. We provide answers.
Share