„Rozporządzenie zmieniające CRR – jedno z największych wyzwań bankowości nadchodzących lat”

Wojciech Kapica, Adrian Rycerski.

„Rozporządzenie zmieniające CRR – jedno z największych wyzwań bankowości nadchodzących lat” w: Bank Spółdzielczy, nr 3/593, lipiec-wrzesień 2019, s. 78-79.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share