Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych. Komentarz

Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych. Komentarz – w gronie autorów dr Tomasz Lewandowski

 

Nakładem Wydawnictwa C.H.Beck na rynku ukazał się pierwszy w Polsce, a drugi na świecie komentarz do Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych. W gronie autorów znalazł się dr Tomasz Lewandowski z SMM LEGAL, który omawia temat prawa do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy gwarantowanego art. 7 Paktu oraz prawa każdego do udziału w życiu kulturalnym zawartego w art. 15 paktu.

Publikacja skierowana jest przede wszystkim do praktyków prawa a także przedstawicieli organów stanowiących prawo, organizacji społeczeństwa obywatelskiego i środowiska akademickiego, w tym studentów. Polecamy!

https://www.ksiegarnia.beck.pl/17381-miedzynarodowy-pakt-praw-gospodarczych-socjalnych-i-kulturalnych-komentarz-anna-hernandez-polczynska#opis

Limitations raise questions. We provide answers.
Share