Prawo energetyczne. Ustawa o odnawialnych źródłach energii. Ustawa o rynku mocy. Ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Komentarz

Michal Tarka i Marcin Trupkiewicz z naszego departamentu prawa energetycznego są współautorami komentarza do ustawy o OZE.

To pierwsze tak obszerne omówienie katalogu ustaw dotyczących prawa energetycznego.

Wydawnictwo C.H. Beck, 2020 r.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share