„Dyrektywa zmieniająca CRD – motywy nadchodzących zmian”

Wojciech Kapica, Adrian Rycerski.

„Dyrektywa zmieniająca CRD – motywy nadchodzących zmian” w: Bank Spółdzielczy, nr 3/593, lipiec-wrzesień 2019, s. 80-81

Limitations raise questions. We provide answers.
Share