Korzystanie z chronionego wynalazku w celu rejestracji produktu leczniczego

Dr Agnieszka Sztoldman „Korzystanie z chronionego wynalazku w celu rejestracji produktu leczniczego”, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, 2018 r.

Pierwsze szerokie opracowanie w literaturze polskiej poświęcone regule Bolara.

Dr Agnieszka Sztoldman, adwokat, współkierująca zespołem własności intelektualnej i konkurencji w kancelarii SMM LEGAL autorką monografii „Korzystanie z chronionego wynalazku w celu rejestracji produktu leczniczego” wydanej przez Wydawnictwo Wolters Kluwer. Monografia stanowi pierwsze szerokie opracowanie poświęcone regule Bolara w prawie patentowym mającej kluczowe znaczenie dla funkcjonowania rynku farmaceutycznego i upoważniającej do korzystania z chronionego wynalazku w celu rejestracji produktu.

https://www.profinfo.pl/sklep/korzystanie-z-chronionego-wynalazku-w-celu-rejestracji-produktu-leczniczego,85255.html

Limitations raise questions. We provide answers.
Share