Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Praktyczny przewodnik

Na rynku ukazała się publikacja pod red. Wojciech Kapicy oraz przy współautorstwie Michała Ćwiakowskiego i Zuzanny Piotrowskiej z zespołu Prawa Rynków Finansowych SMM Legal pt. „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Praktyczny przewodnik.”

To pierwsze tego typu wydawnictwo na rynku, które w kompleksowy i praktyczny sposób omawia nową ustawę z 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Przedstawiono w niej sposoby na wypełnienie szeregu obowiązków nałożonych na instytucje przez ustawę oraz zasady budowania skutecznego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Dzięki bardzo dobrym wynikom z przedsprzedaży pozycja już ma status bestsellera. Tym bardziej polecamy!

https://www.profinfo.pl/sklep/przeciwdzialanie-praniu-pieniedzy-oraz-finansowaniu-terroryzmu-praktyczny-przewodnik,93834.html

Limitations raise questions. We provide answers.
Share