Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Komentarz

Nasi prawnicy Wojciech Kapica i Adrian Rycerski w gronie autorów pierwszej kompleksowej publikacji poświęconej tematyce przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu na polskim rynku. Komentarz powstał pod redakcją naukową naszego partnera – Wojciecha Kapicy.

To pierwszy całościowy komentarz do przepisów ustawy z 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, uwzględniający nowe doświadczenia praktyczne z ponadrocznego okresu obowiązywania tego aktu.

Rok publikacji: 2019
 
Limitations raise questions. We provide answers.
Share