„Zasady wyznaczania składu orzekającego w świetle bezwzględnych przyczyn odwoławczych”

Adrian Rycerski.

Artykuł pt. „Zasady wyznaczania składu orzekającego w świetle bezwzględnych przyczyn odwoławczych” w: Uczestnicy postępowania karnego w świetle nowelizacji procedury karnej po 1.7.2015 r. Komentarz praktyczny. Prawo sądowe. P. Czarnecki, M. Czerwińska (red.), C.H. Beck, Warszawa 2015, s. 349-360.

Artykuł można znaleźć pod tym linkiem.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share