„Silne uwierzytelnianie oraz wspólne i bezpieczne otwarte standardy komunikacji – PSD2”

Wojciech Kapica, Adrian Rycerski.

„Silne uwierzytelnianie oraz wspólne i bezpieczne otwarte standardy komunikacji – PSD2” w: Bank Spółdzielczy, nr 1/591, styczeń-marzec 2019, s. 21-23

Limitations raise questions. We provide answers.
Share