„Zmiany w zakresie ochrony obligatariuszy oraz obowiązków emitentów obligacji”

Autorzy: dr hab. Tomasz Sójka prof. UAM, Adrian Rycerski. Artykuł pt. „Zmiany w zakresie ochrony obligatariuszy oraz obowiązków emitentów obligacji” w: Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 5/2019, s. 2-8.

Artykuł dostepny jest pod tym linkiem.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share