„Agent emisji obligacji”

Autorzy: dr hab. Tomasz Sójka prof. UAM, Adrian Rycerski.

Artykuł pt. „Agent emisji obligacji” w Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, nr 7(8)/2019, s. 9-18.

Artykuł dostępny jest pod tym linkiem.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share