“Sójka & Maciak – Adwokaci” pomaga akcjonariuszom mniejszościowym.

Pomyślnie zakończył się długotrwały spór pomiędzy akcjonariuszami zielonogórskiej spółki akcyjnej Gazstal S.A. Kancelaria “Sójka & Maciak – Adwokaci” z sukcesem reprezentowała interesy akcjonariuszy mniejszościowych, prowadząc mediację oraz podejmując czynności procesowe, a w konsekwencji doprowadzając do ugodowego rozstrzygnięcia sporu poprzez wykup akcji akcjonariuszy mniejszościowych.

Z ramienia Kancelarii w sporze występował dr Tomasz Sójka kierujący Departamentem Prawa Spółek.

czerwiec 2007

Limitations raise questions. We provide answers.
Share