Artykuł Jana Stranza w Przeglądzie Prawa Handlowego (12/2016 s. 5-9)

W grudniowym numerze Przeglądu Prawa Handlowego ukazał się artykuł prawnika SMM Legal – Jana Stranza pt. „Wpływ nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego na procedurę podwyższania kapitału zakładowego spółki akcyjnej” (12/2016 s. 5-9).

Publikacja porusza aktualną, bardzo problematyczną dla praktyki funkcjonowania spółek kapitałowych tematykę, omawiając skutki, jakie dla procedury podwyższania kapitału zakładowego spółek posiadających nieruchomość rolną przynosi nowy stan prawny.

Zachęcamy do lektury!

https://www.profinfo.pl/prawo/handlowe/p,przeglad-prawa-handlowego,320.html#poczatek
 

Limitations raise questions. We provide answers.
Share