Artykuł współautorstwa Adriana Rycerskiego w Przeglądzie Prawa Handlowego (4/2017, s. 34-39)

W kwietniowym numerze Przeglądu Prawa Handlowego ukazał się artykuł, współautorstwa asystenta SMM Legal – Adriana Rycerskiego oraz mgr. Macieja Pająka pt. „(De)penalizacja nadużyć na rynku w kontekście stosowania rozporządzenia MAR i dyrektywy MAD II” (4/2017, s. 34-39).

Autorzy przeprowadzili szczegółową analizę skutków prawnych wynikających z niedostosowania polskiego porządku prawnego do wymagań stawianych przez prawo unijne w zakresie zwalczania nadużyć na rynku. W szczególności publikacja przedstawia odpowiedź na pytanie, czy doszło do faktycznej depenalizacji czynów zabronionych przez ustawę z dnia  29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1636 ze zm.).

Zapraszamy do lektury: https://www.profinfo.pl/prawo-gospodarcze-i-handlowe/prawo-handlowe/p,przeglad-prawa-handlowego,320.html

Limitations raise questions. We provide answers.
Share