Zmiany w przepisach dotyczącyh bezrobotnych- wypowiedź Dominika Jędrzejko

“Puls Dnia”- WTK

21 stycznia 2009 roku, Program „Puls Dnia”- wypowiedź Dominika Jędrzejko dla telewizji WTK w sprawie zmiany przepisów dotyczących bezrobotnych. Tracą oni prawo do ubezpieczenia na podstawie książeczki zdrowia małżonka. Książeczka ta nie wystarczy już aby bezrobotny leczył się na koszt małżonka. Od tej pory to Powiatowy Urząd Pracy będzie płacił składkę na ubezpieczenie każdego bezrobotnego.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share