Charakter prawny świadectw użytkowych

“Prawo Papierów Wartościowych” 2001/10

” (…) Cechą charakterystyczną praw inkorporowanych w świadectwach użytkowych jest to, iż powstanie roszczenia ich posiadacza w stosunku do spółki uzależnione jest od określonych zdarzeń w ramach stosunku spółki, a mianowicie wypłacenia zysku w postaci dywidendy, względnie podziału majątku likwidacyjnego netto. Mają one bezpośredni związek z sytuacją finansową spółki. Dopiero z chwilą ziszczenia się jednego z tych zdarzeń ostatecznie sprecyzowana zostaje treść świadczenia, do którego zobowiązana jest spółka na rzecz uprawnionego ze świadectw użytkowych. (…)”

Limitations raise questions. We provide answers.
Share