Wypowiedź Marcina Czarneckeigo w “Dzienniku Gazeta Prawna”

“Dziennik Gazeta Prawna” nr 28 (2659)

W dzisiejszym wydaniu „Dziennika Gazeta Prawna” w artykule dotyczącym zmian w przepisach kodeksu postępowania administracyjnego ukazała się wypowiedź Marcina Czarneckiego.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share