Wypowiedź mecenasa Przemysława Maciaka w głównym wydaniu Pulsu Dnia

Telewizja WTK; Puls Dnia; 15.09.2011;

W dniu dzisiejszym, w głównym wydaniu Pulsu Dnia telewizji WTK, została
wyemitowana wypowiedź mecenasa Przemysława Maciaka dotycząca
ślubowania radnych, w którym zobowiązują się oni do pełnienia mandatu
radnego.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share