Elementy prawa rzymskiego w Kronice Mistrza Wincentego zwanego Kadłubkiem

Zeszyty Prawnicze TBSP UJ 2002, Nr 7-8, s. 159-176. (z M. Bobrzyńskim).

_x005F_x000D_

Limitations raise questions. We provide answers.
Share