Nowe zasady ładu korporacyjnego spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Dr Tomasz Sójka, jako członek Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie współpracował przy tworzeniu kodeksu dobrych praktyk spółek publicznych notowanych przez GPW.

W dniu 4 lipca 2007 r. Rada Nadzorcza Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, na wniosek Zarządu Giełdy, przyjęła nowe zasady ładu korporacyjnego pod nazwą Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW.  Regulacje  zaczną obwiązywać od 1 stycznia 2008 roku.

lipiec 2007 

 

Limitations raise questions. We provide answers.
Share