Jeszcze o umowach dotyczących jurysdykcji na tle konwencji haskiej z 30 czerwca 2005 r.

Przegląd Prawa Handlowego 2010, Nr 2, s. 51-53.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share