“Sójka & Maciak – Adwokaci” wygrywa przed Sądem Najwyższym precedensowy spór z zakresu prawa farmaceutycznego

Dnia 2 października 2007 r. Sąd Najwyższy wydał precedensowy wyrok w sprawie stosowania nieuczciwej konkurencji przez sieć aptek Magiczna – spółka komandytowa. Apteki należące do pozwanej Spółki rozpowszechniały broszury, w których zestawiały swoje ceny leków z konkurencją, a co za tym idzie w opinii Kancelarii prowadziły publiczną reklamę leków zakazaną przez art. 57 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – prawo farmaceutyczne (Dz.U. Nr 126 poz. 1381 z późn. zm.)

Przeciwko spółce Magiczna wystąpili współwłaściciele poznańskich aptek, reprezentowani przez adw. Przemysława Maciaka – Szefa Departamentu Prawa Farmaceutycznego Kancelarii, którzy na podstawie ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. Nr 47 poz. 211 z późn. zm.) żądali zakazu rozpowszechniania tego typu broszur oraz umieszczenia w prasie stosownych oświadczeń w związku z  dopuszczeniem się czynu nieuczciwej konkurencji.

Sądy niższych instancji uznały ulotki za reklamę leków recepturowych i refundowanych – jednak wnioski powodów oddaliły.

Sąd Najwyższy podzielił argumentację prawna Kacnelarii i w konsekwencji orzekł, że zestawienie cen leków recepturowych w kwestionowanych ulotkach jest ich reklamą i z tego powodu broszury reklamowe stanowiły czyn nieuczciwej konkurencji w myśl art. 16 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz zobowiązał pozwaną Spółkę do zamieszczenia stosownych ogłoszeń w prasie.

W wyroku (sygn. II CSK 289/07) Sąd Najwyższy nie zgodził się z przyjęciem do oceny broszury reklamowej wzorca tzw. uważnego i zorientowanego konsumenta, ponieważ reklama kierowana była głównie do osób starszych i chorych i choćby już w tym zakresie wyrok należy uznać z precedensowy.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share