Wyrok w sprawie aptekarza- artykuł w Głosie Wielkopolskim

Głos Wielkopolski

W dzisiejszym wydaniu Głosu Wielkopolskiego zamieszczono artykuł dotyczący wyroku , jaki zapadł wczoraj w Sądzie Rejonowym w Pile. Sprawa dotyczy jednego z aptekarzy, który sprzedawał leki w większych ilościach przedsiębiorstwom zajmującym się obrotem hurtowym. Sąd uznał aptekarza za winnego ale warunkowo umorzył sprawę na rok z powodu niskiej szkodliwości społecznej, a także faktu, iż sprzedaż hurtowa nie spowodowała znacznych utrudnień w sprzedaży detalicznej. Oskarżony wykazał także, iż apteka sprzedawała również te leki na potrzeby indywidualnych klientów. Mecenas Maciak, który jest głównym pełnomocnikiem oskarżonego zapowiada podjęcie dalszych kroków procesowych.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share