Konferencja “Opcje walutowe” – Warszawa, 3.03.2009r.

Mec. Przemysław Maciak – Partner Zarządzający Kancelarii wziął udział
w konferencji pod tytułem „Opcje walutowe” zorganizowanej w Warszawie, w
dniu 3 marca 2009 r. przez redakcję Pulsu Biznesu.

Podczas konferencji mec. Maciak wygłosił prelekcję pt: „Jak
rozwiązać problem umów opcyjnych – skutki prawne naruszania obowiązków
informacyjnych przez banki?”.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share