Zmiany w prawie lotniczym UE – artykuł Marcina Rodka

Przegląd Lotniczy, nr 2/09

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady /216/2008/ z dnia 20 lutego 2008 roku w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) jest podstawowym dokumentem Unii Europejskiej w dziedzinie lotnictwa. Ujednolica on pewne kwestie w skali całej Unii, wprowadza pewne nowości w dziedzinie certyfikacji operacji lotniczych oraz licencjonowania personelu. Najważniejszą zmianą, jest wprowadzenie nowej kategorii- Leisure Pilot Licence (LPL)- Licencji Pilota Rekreacyjnego. Rozporządzenie reguluje również ogólne kwestie związane z tą kategorią.
W artykule szeroko omówione zostały dwa rodzaje licencji LPL, które EASA proponuje wprowadzić. Są to: Basic LPL, dająca prawo, w zależności od spełnianych wymogów, do pilotowania samolotów lub helikopterów oraz „zwykła” LPL, która uprawnia do pilotowania samolotu- LPL(A), śmigłowca- LPL(H),szybowca -LPL (S), balonu- LPL(B). Są to na razie jedynie propozycje, które z pewnością ulegną jeszcze zmianie.
Artykuł zawiera także porównanie LPL z funkcjonującymi w prawie USA kategoriami: licencją pilota sportowego oraz licencją pilota rekreacyjnego.
Nowe przepisy unijne wydają się być bardziej liberalne niż tego oczekiwano. Jeśli wejdą w życie z pewnością zwiększą grupę ludzi posiadających Licencję Pilota Rekreacyjnego.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share