Kto jest ostatecznym arbitrem konstytucyjności w Europie? Problem konfliktu kompetencji między Trybunałem Sprawiedliwości a krajowymi sądami konstytucyjnymi (na podstawie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Wspólnoty Europejskiej i niemieckiego Sądu Ko

[w:] Wymiar sprawiedliwości w Unii Europejskiej. Praca zbiorowa pod redakcją Cezarego Mika, Toruń 2001, s. 119-146.

_x005F_x000D_

Limitations raise questions. We provide answers.
Share