Kancelaria w sporze przeciwko PRS

Kancelaria Sójka & Maciak reprezentuje interesy Zbigniewa i Marcina Grześkowiaków w sporze przeciwko PRS Grzegorz Sznura w związku z prowadzeniem nieuczciwej reklamy polegającej na stosowaniu niezgodnych z prawdą haseł reklamowych: “Nr 1 w Polsce” i “Największy producent w Polsce”. Dnia 1.12.2004 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu wydał wyrok uznający działalność reklamową pozwanego za sprzeczną z przepisami ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Od wyroku Sądu Okręgowego wniesiono apelację.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share