Wypowiedź mecenasa Przemysława Maciaka w Głosie Wielkopolskim

Głow Wielkopolski 05.09.2010 | 2010-09-05

W dzisiejszym wydaniu Głosu Wielkopolskiego została zamieszczona
wypowiedź mecenasa Przemysława Maciaka odnośnie pozwów zbiorowych:

Pozew zbiorowy musi być przygotowany z dużą dokładnością –
tłumaczy mec. Przemysław Maciak, adwokat z Poznania. – To skomplikowane
sprawy. Ale barierą nie są same formalności. Chodzi raczej o to, że
niewiele spraw nadaje się do dochodzenia grupowego. Katalog podmiotów,
które mogą składać pozwy zbiorowe jest faktycznie ograniczony.
Przykładowo wyłączone zostało dochodzenie wszelkich roszczeń o ochronę
dóbr osobistych, a w zakresie roszczeń z tytułu odpowiedzialności
umownej z instrumentu tego nie mogą skorzystać ani przedsiębiorcy, ani
pracownicy
.

http://www.gloswielkopolski.pl/aktualnosci/303493,przepisy-pozwy-zbiorowe-nie-takie-latwe-jak-zapowiadano,id,t.html

Limitations raise questions. We provide answers.
Share