MECENAS PRZEMYSŁAW MACIAK NA ŻYWO W DEBACIE DNIA PIERWSZEGO PROGRAMU POLSKIEGO RADIA

09.XI.2015 r. na ogólnopolskiej antenie Pierwszego Programu Polskiego Radia, w ramach audycji "Debata dnia Jedynki" miała miejsce dyskusja poświęcona Ustawie o leczeniu niepłodności, regulującej przeprowadzanie procedury in vitro, która weszła w życie od 01.XI.br.

W gronie zaproszonych gości, jako ekspert z dziedziny prawa, znalazł się Partner kancelarii – mecenas Przemysław Maciak.
Uczestnicy debaty próbowali odpowiedzieć na pytanie jakie problemy rodzi, a jakie rozwiązuje rzeczona ustawa. Mecenas Maciak wskazał istotne niedociągnięcia ustawy, wśród których wymienił m.in. brak definicji zarodka oraz górnej granicy wieku kobiety mogącej skorzystać z procedury in vitro oraz wątpliwości, które budzi liczba komórek jajowych pobieranych od pacjentek. Niemniej podsumowując wszyscy uczestnicy, w gronie których znalazł się zarówno prof. Leszek Pawelczyk (szef Kliniki Niepłodności i Endokrynologii Rozrodu Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu) oraz pani Agata Nowaczyk-Łokaj (mama dwojga dzieci poczętych metodą in vitro) zgodnie przyznali, że największą zaletą tej ustawy jest sam fakt, że w końcu została uchwalona i pomimo pewnych braków jednak porządkuje wiele istotnych zagadnień (m.in. wprowadza nadzór nad placówkami wykonującymi in vitro, reguluje utworzenie rejestru dawców oraz sprawy związane z transportem komórek rozrodczych i zarodków).
 
Debatę można odsłuchać na stronach Pierwszego Programu Polskiego Radia. Zapraszamy:
https://www.polskieradio.pl/7/4399/Artykul/1542584,Ustawa-o-in-vitro-Dobrze-ze-jest-ale

Limitations raise questions. We provide answers.
Share