Międzynarodowa Konferencja Naukowa STICS 2015 w Wilnie

W dniach 4-5 czerwca w Wilnie odbyła się konferencja “SOCIAL TRANSFORMATIONS IN CONTEMPORARY SOCIETY 2015”(STICS 2015) organizowana przez Uniwersytet Mykolasa Romerisa. Podczas konferencji mgr Tomasz Lewandowski wygłosił dwa referaty. W panelu nauk prawnych nt. Responsibility to protect as a matter of international solidarity oraz w panelu nauk społecznych nt. Individual or collective rights? The meaning of cultural rights in the UN system of the protection of human rights. Oba referaty dotyczyły badań prowadzonych przez mgra Lewandowskiego w ramach realizacji grantów naukowych Preludium oraz Opus finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share