Międzynarodowe Seminarium „Private Use in EU Copyright Law”

Dnia 20.05.2015r. dr hab. R. Sikorski wygłosił referat pt. „Copyright levies. A case for reform”, w ramach międzynarodowego seminarium „Private Use in EU Copyright Law”, które odbyło się na Wydziale Prawa i Administracji UAM. W trakcie seminarium referaty wygłosili również Pani Prof. Lucie Guibault z uniwersytetu w Amsterdamie, Dr Gaetano Dimita z Queen Mary's University of London oraz Dr Jan Szczodrowski, który pracuje w Komisji Europejskiej.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share