Nabywanie akcji własnych w celu umorzenia

“RPEiS” 2002/3

” (…) Nabycie przez spółkę roszczenia o przeniesienie na nią jej własnych akcji stanowi naruszenie zakazu nabywania akcji własnych w rozumieniu art. 362 k.s.h. Za taką rozszerzającą interpretacją pojęcia “nabycia” akcji własnych na gruncie art. 362 k.s.h. przemawiają funkcjonalne dyrektywy wykładni. Interesy wierzycieli spółki są zagrożone już w momencie dojścia do skutku odpłatnej, zobowiązującej czynności prawnej, której przedmiotem jest nabycie akcji własnych. Powstanie zobowiązania spółki do zapłaty ceny za nabycie akcji własnych zwiększa stopień ryzyka gospodarczego dla dotychczasowych wierzycieli spółki. (…)”

” (…) Norma wyrażona w art. 359 § 1 k.s.h. to swoista reguła sensu konstytuująca czynność konwencjonalną (ciąg czynności prawnych) dobrowolnego umorzenia akcji. Reguła sensu to norma, która nakazuje przypisywać nowy, konwencjonalny sens czynności psychofizycznej lub prostszej czynności konwencjonalnej. Reguła sensu wysłowiona w art. 359 § 1 k.s.h. nakazuje przyjąć, że jeśli akcjonariusz zbywa akcje na rzecz spółki, to jest to równoznaczne z udzieleniem zgody na ich umorzenie. (…)”

Limitations raise questions. We provide answers.
Share