Wypowiedź mecenasa Przemysława Maciaka w głównym wydaniu Pulsu Dnia

Telewizja WTK; Puls Dnia; 19.07.2011;

W dniu dzisiejszym została wyemitowana wypowiedź mecenasa Przemysława
Maciaka w głównym wydaniu Pulsu Dnia telewizji WTK dotycząca “agitacji
wyborczej”.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share