NOWY EKSPERT W KANCELARII SÓJKA MACIAK MATACZYŃSKI

Od października do grona prawników Kancelarii dołączyła Alicja Ostanek, radca prawny zajmująca się głównie doradztwem prawnym dla podmiotów sektora transportu kolejowego obejmującym w szczególności kwestie dotyczące regulacji rynku transportu kolejowego oraz realizacji obowiązków nałożonych przepisami prawa kolejowego.

Doradza tym podmiotom także w zakresie prawa handlowego, cywilnego oraz prawa zamówień publicznych. Reprezentuje również zarządców oraz przewoźników kolejowych przed Urzędem Transportu Kolejowego oraz w postępowaniu sądowym.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share