Obowiązek implementacji dyrektywy w prawie wewnętrznym i skutki jego niewykonania

 [w:] Europejskie Prawo Spółek tom II, Instytucje prawne dyrektywy kapitałowej część 2 pod redakcją M. Cejmera, J. Napierały i T. Sójki, Kraków 2005, s. 353-378.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share