Ogólnopolska Konferencja Prawa Humanitarnego w Gdańsku

Dnia 29 maja kwietnia na Uniwersytecie mgr Tomasz Lewandowski wygłosił referat pt. „ Responsibility to protect w kontekście implementacji zobowiązania państw do dopilnowania przestrzegania MPH we wszelkich okolicznościach” w ramach VIII Konferencji Naukowej Międzynarodowego Prawa Humanitarnego – „IMPLEMENTACJA MIĘDZYNARODOWEGO PRAWA HUMANITARNEGO KONFLIKTÓW ZBROJNYCH”.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share