Transakcje CIRS – komentarz Przemysława Maciaka

Puls Biznesu, 28 stycznia 2009, nr 19 [2780]

„Puls Biznesu”, 28 stycznia 2009r., nr 19 (2780)-komentarz Mec. Maciaka umieszczony w artykule dotyczącym transakcji CIRS (Currency Interest Rate Swap). Transakcje te, podobnie jak spekulowanie opcjami walutowymi w ostatnim czasie spowodowały problemy finansowe wielu przedsiębiorstw, a także osób fizycznych. Mecenas podkreślił, że wielu klientów poszkodowanych przez banki, może wkrótce wnieść pozwy do sądów: „Za kilka dni mamy ostateczne rozmowy z bankami w sprawie dwóch firm. Jeśli banki nie wezmą na siebie części strat, to nasi klienci są zdeterminowani do walki w sądzie. Chodzi o nielojalność banku i niedopełnienie obowiązków informacyjnych co do ryzyka CIRS”.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share